Rejestracja

W celu rejestracji wprowadź poprawnie Swoje dane.
Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dofinansowano w ramach projektu "Lepiej, więcej bezpieczniej - Południowo Praski System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", który jest częścią Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.